Ο Οργανισμός Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) ανακοινώνει ότι, πρόσφατα παρατηρήθηκαν εκπομπές DMR οι οποίες πρεμβάλουν το uplink του ΑΟ-92 στη συχνότητα 435.350 και περιμετρικά αυτής. Hotspots, repeaters και simplex εκπομπές που ΔΕΝ αφορούν δορυφορικές επικοινωνίες απαγορεύονται στις συχνότητες 145.800 – 146.00 και 435.000 – 438.000. Αυτές οι συχνότητες σύμφωνα με το Band Plan έχουν αποδοθεί μόνο για δορυφορικές επικοινωνίες. Παρακαλουνται όλοι οι σταθμοί (καθώς και οι χρήστες DMR, D-STAR και Ρ25) να πάψουν να χρησιμοποιούν τις παραπάνω συχνότητες για οτιδήποτε άλλο πλην των δορυφορικών επικοινωνιών.