Απεικόνιση σταθμών D-STAR στο APRS – Ρυθμίσεις GPS

Πρώτες επιτυχείς δοκιμές πύλης D-Star -> APRS

 Πύλη SV1IW-I Hardware:(IC-E91, D-700E, TM-721G, KPC-9612)
Software: DPRS Interface, UI-View
Σταθμός δοκιμής: SV1BPA-E (IC-2820 & GPS)
SV1HAC (IC-E92)

Οι πομποδέκτες έχουν δύο τρόπους να απεικονίζουν την θέση τους και δεν χρειάζεται πλέον κανείς να κάνει την γέφυρα μέσω του 144.800 η του 438.100 από RF, η δρομολόγηση γίνεται αυτόματα από τα Gateway του D-Star και ανεβαίνει στην RF από τους Internet gateways του APRS:

A:χρησιμοποιώντας GPS

B:χρησιμοποιώντας GPS-A

A: Για να μπορεί ένας σταθμός D-Star που χρησιμοποιεί GPS να απεικονίζεται στους χάρτες του APRS, θα πρέπει να προσθέσει μια σειρά από χαρακτήρες στο μήνυμα εκπομπής του GPS του πομποδέκτη του.

Για μεν το 2820 πάμε MENU ->DV GPS -> GPS MESSAGE (σελίδα 124 στο εγχειρίδιο)

Για τοΕ91 πάμε MENU -> MESSAGE/POSITION -> TX MESSAGE  (σελίδα 59 στο εγχειρίδιο)

Για τοΕ92 πάμε MENU -> MESSAGE/POSITION -> TX MESSAGE -GPS (σελίδα 60 στο εγχειρίδιο)

Πάμε στην ιστοσελίδα D-STAR CALCULATOR και βάζουμε το διακριτικό μας

 (MyCall 8 χαρακτήρες με κενά μέχρι τον 8ο χαρακτήρα) και επιλέγουμε σύμβολο (D-PRS Symbol)

Αυτά τα 2 πεδία είναι αρκετά (προαιρετικά και ένα μικρό μήνυμα στην αντίστοιχη θέση), στο κάτω δεξί παράθυρο της σελίδας εμφανίζεται το λεγόμενο C1 (checksum) πχ:

Ιnput into TX Message C1: BD  *20 (E-91)

Ιnput into GPS Message C1: BD  *20 (E-92)

Αντιγράφουμε τους χαρακτήρες με κόκκινο στο μήνυμα εκπομπής (GPS) και είμαστε έτοιμοι!

Προσοχή στα κενά ανάμεσα “BD” και “*20” μπορεί να φαίνεται ένα αλλά να είναι δύο!!!

B:Για τα καινούργια IC-2820 και IC-92 τα πράγματα είναι ευκολότερα

Για το IC-2820 που χρησιμοποιεί το GPS-A πρέπει το UNPROTO να γίνει API282,DSTAR*

Τέλος στο IC-92 πάλι με χρήση GPS-A και το UNPROTO να γίνει API92,DSTAR*

Άλλες Ρυθμίσεις για το DPRS:

 DV Set Mode

 DV Data TXAUTO

 GPS TX ModeGPS

 GPS Control ModeRMC, GGA

 GPS Auto TX TimerOFF

GPS-A Set Mode

 Data ExtensionCourse/Speed

 Time Stamp: HMS

Κάτω από τις περισσότερες περιστάσεις οι αποστάσεις που καλύπτουν οι ψηφιακοί επαναλήπτες θα είναι μικρότερες από τους αναλογικούς. Λόγω της ανάγκης της συνολικής λήψης του ψηφιακού σήματος προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί κατάλληλα, ο ψηφιακός δέκτης χρειάζεται ελαφρώς ισχυρότερο σήμα προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Ενώ το ανθρώπινο αυτί μπορεί να συμπληρώσει  τα ελλείποντα μέρη ενός σπασμένου αναλογικού σήματος ο υπολογιστής πρέπει να έχει ΟΛΕΣ τις πληροφορίες προκειμένου να αποκωδικοποιήσει την ψηφιακή ομιλία σωστά.