Την Κυριακή 19/7/2020 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών για την εκλογή προέδρου με μοναδικό υποψήφιο τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Γιάννη Τράικο SV1GE.

Ψήφισαν: 41 τακτικά μέλη από την Αθήνα και την επαρχία

 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 30

Άκυρα ψηφοδέλτια:     2

Λευκά ψηφοδέλτια:     9

Ο Γιάννης Τράικος SV1GE εξελέγη Πρόεδρος Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έγινε η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Τράικος SV1GE

Αντιπρόεδρος: Δανιήλ Φούρλας SV1JCZ

Γεν. Γραμματέας: Νατάσα Δαρκαδάκη SV1KP

Ταμίας: Τάσος Χιώνης SV1QVW

Μέλος: Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER

Μέλος: Παναγιώτης Περρωτής SV2FWV

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό λήγει στις 31/12/2021.