Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή, στα εντευκτήρια της Ένωσης επί της οδού Παύλου Μελά 42, Περιστέρι, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής


Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 και θα λήξει στις 14.00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες.

Προσοχή:

Τα τακτικά μέλη, θα πρέπει να έχουν ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ οπωσδήποτε ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ, αλλιώς ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ. Σε περίπτωση που η άδεια έχει υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή για ανανέωση, θα πρέπει το μέλος να έχει μαζί αντίγραφο της αίτησης. Επιπλέον, τα μέλη θα πρέπει να είναι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ, δηλαδή να έχει καταβληθεί και η συνδρομή του 2019.

Τα τακτικά μέλη, που κατοικούν εκτός Αθηνών, θα λάβουν φάκελο με ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσουν ταχυδρομικά. Παρακαλούμε να ακολουθήσουν επακριβώς τις λεπτομερείς οδηγίες, που θα περιέχονται στην επιστολή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας
Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του καταστατικού, οι υποψήφιοι για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 (δηλαδή 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση).

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2019 (μέσα σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων) από τα μέσα ενημέρωσης της Ένωσης (Πίνακας Ανακοινώσεων στα Εντευκτήρια, ιστοσελίδα).