Γενικές πληροφορίες

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 1999 ξεκίνησε μια έρευνα για την εξεύρεση ενός νέου τρόπου ψηφιακής τεχνολογίας για ραδιοερασιτέχνες. Η διαδικασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από την ιαπωνική κυβέρνηση και διαχειρίστηκε από την JARL, την Ιαπωνική Ραδιοερασιτεχνική Εθνική Ένωση. Το 2001, η τεχνολογία  D-Star, δόθηκε στη δημοσιότητα σαν αποτέλεσμα της έρευνας αυτής και η Icom άρχισε πρώτη την  κατασκευή πομποδεκτών με την νέα ψηφιακής τεχνολογία.
Το σύστημα είναι σήμερα σε θέση να συνδέει αναμεταδότες σε τοπικό επίπεδο και μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ραδιοερασιτεχνικά διακριτικά για την δρομολόγηση της κίνησης σε εθνικό επίπεδο.  Οι τοπικοί επαναλήπτες συνδέονται μέσω πρωτοκόλλου TCP / IP χρησιμοποιώντας κλειστό  λογισμικό για το Gateway “πύλη” στο Internet, που διατίθεται από την Icom. Όμως δεν είναΙ το μοναδικό, καθώς μέχρι σήμερα, υπάρχουν άλλα δύο με ανοιχτό κώδικα. Αυτό επιτρέπει στους ραδιοερασιτέχνες να μιλήσουνε σε οποιονδήποτε άλλο ραδιοερασιτέχνη που συμμετέχει στο δίκτυο του D-Star σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το D-STAR μεταβιβάζει φωνή και δεδομένα μέσω ψηφιακής κωδικοποίησης στα 2Μ (VHF), 70 cm (UHF), και στα 23 εκατοστά(1,2 GHz).
Τα σημεία πρόσβασης (repeater) διασυνδέονται μεταξύ τους με μικροκυματικά link στους 10 GHz,  έτσι ώστε να επιτρέπει  επικοινωνίες  έκτακτης ανάγκης και τα δίκτυα να συνεχίσουν να εργάζονται σε περίπτωση βλάβης του Διαδικτύου ή την υπερφόρτωση του.
Το D-Star χρησιμοποιεί Ψηφιακό πρωτόκολλο Voice (DV), με ροή δεδομένων 3600 bit / s (με 1200 bit / s για το  FEC) με την χρήση ενός AMBE vocoder (proprietary voice coder), και αφήνει 1200 bit / s για πρόσθετα δεδομένα (GPS, SMS κλπ). Συνολικά στον αέρα περνάνε  4800 bit / s στα 2m, 70 εκατοστά και 23 εκατοστά.
Εκτός από την λειτουργία DV, ψηφιακά δεδομένα (DD) με ταχύτητα128 kbit / s μπορούν να σταλούν με τους πομποδέκτες ID-1 στα 23 εκατοστά,
Η Ε.Ε.Ρ. ΚΑΙ ΤΟ D-STAR
Η Ε.Ε.Ρ. σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων επικοινωνίας της και με στόχο την δημιουργία ενός στιβαρού δικτύου μετάδοσης φωνής, εικόνας και δεδομένων για χρήση πρώτιστα από τις «ομάδες έκτακτης ανάγκης» της, έχει προχωρήσει άμεσα στην υλοποιήση της τεχνολογία που βασίζεται στο σύστημα D-Star.
Η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος θα καταστήσει δυνατή την άμεση επικοινωνία των μελών των «ομάδων έκτακτης ανάγκης» της Ε.Ε.Ρ. σε περιπτώσεις που αυτές εμπλέκονται σε περιστατικά με στόχο την αποκατάσταση επικοινωνίας και την μεταφορά ζωτικών πληροφοριών από πληγείσες περιοχές.
Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης τα κρατικά η ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αδυνατούν να χρησιμοποιηθούν είτε λόγω κατάρρευσης είτε λόγω υπερφόρτωσης μια και ο σχεδιασμός τους δεν είναι βασισμένος να λειτουργεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες η σε απόλυτη πληρότητα. Έτσι ένα αυτόνομο και ευέλικτο ραδιοερασιτεχνικό σύστημα ικανό να μεταφέρει φωνή, εικόνα και δεδομένα σε συνδυασμό με την πολύ καλή γνώση του αντικειμένου μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την διάσωση πολλών συνανθρώπων μας και των περιουσιών τους.
  • Για να ρυθμίσετε σωστά τον πομποδέκτη σας ανατρέξτε στην ενότητα: Πως δουλεύει το SV1P D-Star Repeater (Ισχύει και για όλα τα άλλα repeater αντικαθιστώντας το διακριτικό SV1P  με αυτό που σας ενδιαφέρει).
  • Για να κάνετε χρήση του Gateway και επικοινωνία με το παγκόσμιο σύστημα του D-Star πρέπει να εγγραφείτε σε ένα και μόνο σύστημα D-Star που έχει ενεργοποιημένη την λειτουργία Gateway π.χ. SV1P, SV2F, SV8S κλπ.
  • Αν θέλετε να κάνετε χρήση της δυνατότητας του D-Star για παγκόσμια επικοινωνία υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος αφορά το αμιγές σύστημα της ICOM. Και ο δεύτερος το βοηθητικό πρόγραμμα του Robin Cutshaw, AA4RC D-Plus. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες (Χρήση του ICOM Gateway – Χρήση D-Plus.