Διατίθενται ελληνικά και αγγλικά βιβλία τεχνικής φύσεως σχετικά με τηλεπικοινωνίες, κεραίες και τεχνολογία ηλεκτρονικών όπως και πολλά περιοδικά αντίστοιχου ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά:

Διάφορα τεχνικά βιβλία, όπως:

ARRL Handbook (2003, 2006, 2009)
ARRL Antenna book (1994, 2006, 1998, 1989, 2002)
Radio & Electronics Cookbook
ARRL tests
VHF/UHF Manual 1995
Specialized Communications Techniques
Radio / Tech modifications
Household Maintenance & Repair manual
Transistor, thyristor & Diode Manual
Μικροκύματα
Το πανευρωπαϊκο σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM
Οπτικές ίνες
Η έγχρωμη τηλεόραση
Τεχνικό τυπολόγιο
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Γενική δομική
Ηλεκτρονικές κατασκευές

Πολλά τεύχη περιοδικών, όπως:

Elektor
Amateur Radio Communications and Technology
ARRL QST Amateur Radio
Τεχνική εκλογή
Ραδιοτηλεπικοινωνίες (Radio Magazine)
Δορυφορικά Νέα
Electronique Pratique
Practical Wireless
SV Νέα
Everyday Practical Electronics
Communication Solutions
Ψηφιακή Τηλεόραση μαζί με Security Report
Ήχος και εικόνα
Online
Μαστορέματα
Πληροφορίες: κα Χριστίνα Τσιάλτα, e-mail: christina.tsialta@gmail.com