Η Επιτροπή Διαγωνισμών και Βραβείων της Ε.Ε.Ρ. διοργανώνει το διαγωνισμό CW FIELD DAY 2019 που θα διεξαχθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 2019, από 1500 GMT του Σαββάτου 01/06/2019 μέχρι 14:59 GMT της Κυριακής 02/06/2019.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα logs πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 17 Ιουνίου 2019