Η Ε.Ε.Ρ. προσκαλεί τα μέλη της σε σεμινάριο με θέμα “FT-8 Θεωρία και πράξη”” που θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα εντευκτήρια της από τον συνάδελφο Θωμά Μυσιργή SV2CLJ. Δηλώσεις συμμετοχής στο raag-hq@raag.org  ή στο τηλ. 210-5226516 κάθε Τετάρτη 17:00 – 20:30