Συνεδρίαση Δ.Σ.

Την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 στις 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 25/11 και 9/12/2020
 2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 21/12/2020
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι 22/6/2020
 4. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ιανουαρίου 2021
 5. Επιτροπές:
  1. Τεχνική Επιτροπή
  2. Ψηφιακή Επιτροπή
  3. Επιτροπή V/U/SHF
 6. Διαφημιστική καταχώρηση LZ1JZ
 7. Οικειοθελής αποχώρηση καθαρίστριας
 8. Έγκριση αγοράς νέου εκτυπωτή για το Ταμείο / τη Γραμματεία
 9. Αποδοχή δωρεών

Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση διαδικτυακά και δεν θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα μέλη. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.

Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε τα μέλη ότι την Τετάρτη 9/12/2020 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ., η οποία συνεκλήθη στις 8/12/2020 για τη συζήτηση επείγοντος θέματος. Οι αποφάσεις της έκτακτης αυτής συνεδρίασης έχουν αναρτηθεί, μαζί με τις αποφάσεις των άλλων συνεδριάσεων, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.