Όπως είχε ήδη αποφασιστεί η ενοποίηση της βάσης δεδομένων με τα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά DMR ID θα γίνει αύριο στις 18-12-20. Συνεπώς από αύριο δεν θα λειτουργεί ούτε η παλιά ούτε η νέα διεύθυνση registration. Το σύστημα επαναλειτουργεί στις 20 Δεκεμβρίου όπου παύει πλέον να χρησιμοποιείται η διεύθυνση https://register.ham-digital.org/ στην οποία πηγαίναμε για να αιτηθούμε dmr id και όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε στην νέα διεύθυνση https://www.radioid.net/#!

Στο site αυτό μπορούμε όχι μόνο να αιτηθούμε ένα νέο DMR / NXDN ID αλλά και να επεξεργαστούμε τα στοιχεία που ήδη έχουμε καταχωρημένα κάνοντας αλλαγές, διορθώσεις και επεξεργασία παντός είδους γενικότερα.
Σημειώστε πριν από όλα θα πρέπει να γίνετε register στο site για να μπορέσετε να κάνετε οποιαδήποτε νέα αίτηση / επεξεργασία.
Το Radioid.net είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένο και έχει και το δικό του σύστημα επίλυσης προβλημάτων. Κάθε είδους προβλήματα από τους χρήστες αποστέλλονται στον αντίστοιχο administrator κάθε χώρας προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση επίλυση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο RadioID.net όλοι μπορούν να αποφασίζουν τι να δείξουν σε άλλους η τι να αποκρύψουν.