Εντολές για χρήστες των Gateway της Ε.Ε.Ρ.

Ευκολία στην χρήση με το καινούργιο εργαλείο σύνδεσης στο SV1P 30/1/2013

Το εργαλείο  για τα ICOM Gateways σχεδιάστηκε με σκοπό να απλοποιήσει και να εμπλουτίσει την εμπειρία του τελικού χρήστη. Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τις εντολές από τις παλιές εφαρμογές όπως το  dextra και το  dplus και εκείνες από το καινούργιο εργαλείο του SV1P

Σημειώσεις:

Οι παύλες στον πίνακα αντιστοιχούν σε ένα  διάστημα “ “ (space). Για παράδειγμα για να δεις την κατάσταση του επαναλήπτη βάλε στο URCALL <7 διαστήματα> με το γράμμα ‘I’ στην 8η θέση.

Η σύνταξη στους τόνους DTMF αποτελείται από ένα αρχικό  * για REF reflectors, # για XRF reflectors, και  D για DCS reflectors.  Τα επόμενα 3 ψηφία αφορούν τον reflector στον οποίο επιθυμείτε την σύνδεση (π.χ., 005 αντιστοιχεί στον reflector 005).  Τα δύο τελευταία νούμερα αφορούν το κανάλι του reflector π.χ. Channel – 01 αντιστοιχεί στο A, 02 στο B … και το 26 αντιστοιχεί στο Z.

Προσοχή οι πιο κάτω εντολές ενδέχεται να μην λειτουργού όλες
Οι εντολές έχουν πάντα την ίδια σύνταξη με μικρές εξαιρέσεις και αφορούν μόνο το πρώτο πεδίο (UR),

Προσοχή τα πεδία είναι πάντα 8!

π.χ.

UR:   SV1P  AX

RPT1:SV1P   B

RPT2:SV1P   G

MY:   SV1XXX

Εντολές:

  1. UR:   SV1P  AX: Έλεγχος δραστηριότητας. Αναφέρει με μήνυμα τον τελευταίο RF χρήστη
  2. UR:   SV1P  CX: Έλεγχος registration και αναφορά τελυταίας θέσης εκπομπής
  3. UR:   SV1P  LX: Σύνδεση άμεσα στο τελυταίο reflector που ακούστηκε
  4. UR    SV1P  UX: Αναφορά τελευταίας επανεκίνησης και μέγιστο φορτίο CPU
  5. UR    SV1P   D:  Αναφέρει την κατάσταση Σποραδικού Ε από το site του DX-Robot
  6. UR    SV1P   E:  Επαναλαμβάνει την τελευταία σας εκπομπή και ελέγχετε την πρόσβαση
  7. UR    SV1P   I:   Αναφέρει τα στοιχεία του επαναλήπτη
  8. UR    XRF001AO Κάνε σύνδεση στο πειραματικό reflector 001 A