Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.

Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών και Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)

 

Εθνικός Κανονισμός Κατανομής ζωνών συχνοτήτων 2021