Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των ραδιοερασιτεχνικών αιτήσεων και συγκεκριμένα των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ρ/ε, για τη χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση αδείας ρ/ε και για τη χορήγηση ειδικών διακριτικών κλήσης και διακριτικών SV0.

Τα σχετικά link καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη συμπλήρωση των ψηφιακών αιτήσεων βρίσκονται στα Χρήσιμα Αρχεία