Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στις 6:00 μ.μ. στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των διατάξεων του άρθρου 29 του νέου Νόμου 4635, που αφορά μεταξύ άλλων τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, για να διευκρινιστεί κάθε απορία σχετικά με τα καθοριζόμενα στον νόμο και οι απαιτούμενες διαδικασίες.