Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Δεκεμβρίου 2021

Την Τετάρτη 25/11/2020 στις 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα:

  1. Οικονομικός απολογισμός
  2. Θέμα DR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
  3. Ιστοσελίδα
  4. ΕΚΕΑΝ
  5. Eιδικά Διακριτικά
  6. Διαφημιστική καταχώρηση του A. Tonchev για το 2020
  7. Αναστολή σύμβασης εργασίας της καθαρίστριας
  8. ARRL card checker

Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση διαδικτυακά και δεν θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα μέλη. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.