Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Δεκεμβρίου 2021

Τη Δευτέρα 12/10/2020, στις 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
2.    Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 30/9/2020    
3.    Επιτροπές:
a.    Τεχνική Επιτροπή
b.    Ψηφιακή Επιτροπή
c.    ΕΚΕΑν
d.    Επιτροπή V/U/SHF – Επιστολή του SV1QVE
e.    Επιτροπή ΔΙΒ
f.    Επιτροπή Εκπαίδευσης:
4.    Προσφορές για νέα πινακίδα εντευκτηρίων
5.    Ιστοσελίδα
6.    Γενική Συνέλευση IARU
7.    Πρόσκληση σε μέλη της ΕΕΡ για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή
       του ARRL Card Checker8.    Εκκρεμότητες

Τη συνεδρίαση μπορούν να την παρακολουθήσουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί στις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, ο αριθμός των ακροατών θα είναι περιορισμένος. Οι ακροατές θα πρέπει να τηρήσουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.