Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Δεκεμβρίου 2021

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 3:30 μμ στα εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

1. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

 
2. Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. για την έκτακτη  Γεν. Συνέλευση μετ’ αρχαιρεσιών
 
3. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 31/5/2020
 
4. Επιστολές Εξελεγκτικής Επιτροπής
 
5. Καθορισμός αρμοδιοτήτων για τα μέλη Δ.Σ.
 
6. Παρακολούθηση θέματος δικαστικής εντολής πληρωμής προς την “DR ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
 
7. Επιτροπές:
 
α.   Παραιτήσεις Εφόρων Επιτροπών
β.   Τεχνική Επιτροπή
γ.   Ψηφιακή Επιτροπή
δ.   ΕΚΕΑν
ε.   Επιτροπή Διαγωνισμών & Βραβείων
στ. Προτάσεις για νέους Εφόρους
 

8. Hamfest

Την έκτακτη συνεδρίαση μπορούν να την παρακολουθήσουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί στις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, ο αριθμός των ακροατών θα είναι περιορισμένος και τα μέλη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του ΔΣ, θα πρέπει να τηρήσουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος
Γιάννης Τράικος SV1GE