Πως δουλεύει το SV1P D-Star Repeater

Η Ε.Ε.Ρ. έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 15 χρόνια την υλοποίηση ενός δικτύου ψηφιακών επαναληπτών τύπου DSTAR. Ένας τυπικός επαναλήπτης αποτελείται από 4 διαφορετικούς επαναλήπτες, 3 επαναλήπτες ψηφιακής φωνής στα VHFUHF και SHF και έναν ακόμα για ψηφιακά δεδομένα στα SHF. Με λίγα λόγια ο επαναλήπτης υποστηρίζει 4 διαφορετικά QSO όλα την ίδια χρονική στιγμή. Ακόμα επιτρέπει cross band QSO, δηλαδή ένας χρήστης μπορεί να μπει από την «πόρτα» των 2Μ και να συνομιλήσει με έναν χρήστη ή μια ομάδα χρηστών στα SHF. Ή ένας χρήστης που μπαίνει από την «πόρτα» των UHF να συνομιλήσει με έναν χρήστη ή μια ομάδα χρηστών στα 2Μ.

 Σαν επαναλήπτης πρέπει να εξοπλιστεί με 3 Duplexer και αντίστοιχες κεραίες. Προς στιγμήν στους ήδη τοποθετημένους επαναλήπτες έχουμε υλοποιήσει το UHF και SHF data μέρος τους. Σε άλλους έχουμε υλοποιήσει το VHF και SHF data και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, SHF και UHF φωνή μαζί με SHF data.

 ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SIMPLEX

 Για να κάνετε μια επικοινωνία simplex εκτός από την κοινή συχνότητα πρέπει να προγραμματιστούν τα εξής πεδία στους πομποδέκτες

UR

RPT1

RPT2

MY

REPEATER SV1P
SHF SV1P   A
UHF SV1P   B
VHF SV1P   C
 
Επικοινωνία μέσω του επαναλήπτη SV1P στην ίδια συχνότητα (πόρτα), ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ (UHF) και μπαίνει στην 8η θέση του διακριτικού!
REPEATER SV1P
SHF SV1P   A
UHF SV1P   B
VHF SV1P   C
Επικοινωνία μέσω του επαναλήπτη SV1P σε διαφορετική συχνότητα, ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β, Α η C ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ και μπαίνει στην 8η θέση του διακριτικού!
Για να αποσυνδέσετε το repeater από όπου είναι συνδεδεμένο βάλτε στο UR πεδίο
UR _______U    U =Unlink στην 8η θέση
και πατήστε μια φορά το press,

Υπάρχουν και άλλες πολλές δυνατότητες σε ένα σύστημα D-STAR. Για παράδειγμα πολλοί επαναλήπτες διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους με λινκ μικροκυμάτων συνθέτουν την λεγόμενη ζώνη. Μια ζώνη μπορεί να αποτελούν επαναλήπτες D-STAR στην Αθήνα, την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη. Ένας σταθμός στην Πάτρα σε VHF συχνότητα, θα μπορεί να επικοινωνεί εκτός των άλλων τοπικών σταθμών στην εμβέλεια του αναμεταδότη της Πάτρας και με σταθμούς στα VHF, UHF ή SHF στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη. Αν κάποιος εκ των 3 επαναληπτών έχει σύνδεση με το Internet, η επικοινωνία επεκτείνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου με τον ίδιο τρόπο. Η φωνή μέσω D-STAR και η μεταφορά δεδομένων χαμηλής ταχύτητας προσφέρουν μια σημαντική βελτίωση στην χρησιμοποίηση του διατιθέμενου εύρους φάσματος. Πλέον, το πρωτόκολλο απαιτεί μόνο ένα κανάλι 6 kHz αντί των 20, 25, ή ακόμα και 30 kHz ενός αναλογικού wide-band FM αναμεταδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο λινκ raag.org και από τις θεματικές ενότητες επιλέξτε D-STAR και περιηγηθείτε στις διάφορες επιλογές.