Συνεργασία Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και Ε.Ε.Ρ

Την Τετάρτη 6/7/2011 η Ε.Ε.Ρ. υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π) σε θέματα κάλυψης εκτάκτων αναγκών, επισφραγίζοντας την μέχρι σήμερα πολυετή συνεργασία τους σε παρόμοιες περιστάσεις. Ήδη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. υπάρχει πλήρης ραδιοερασιτεχνικός σταθμός για τα HF & VHF με εξοπλισμό που έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει η Ε.Ε.Ρ.

Την Γ.Γ.Π.Π εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Θεόδωρος Μπούφης, ενώ την Ε.Ε.Ρ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Κλεάνθης Σακαλής SV1JG, λόγω της απουσίας του Προέδρου της Ε.Ε.Ρ. εκτός Αθηνών. Παρόντες ήταν επίσης η Διευθύντρια και το προσωπικό του Τμήματος Εθελοντισμού της Γ.Γ.Π.Π., ο Γραμματέας της Ε.Ε.Ρ και μέλος της Ε.Κ.Ε.Αν Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER, ο Έφορος της Ε.Κ.Ε.Αν Χρήστος Κουγιουμτζόγλου SV1IYA και ο Τοπικός Σύνδεσμος Αττικής Λευτέρης Σταφυλαράκης SW1IVL.
Δείτε το δελτίο τύπου από την Γ.Γ.Π.Π.:

Για την ΟΕΑ της ΕΕΡ

Κουγιουμτζόγλου Χρήστος
Sv1iya
Έφορος Ε.Κ.Ε.Αν/Ε.Ε.Ρ