Από τις αρχές Δεκεμβρίου ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Server του Brandmeister και του reflector XLX737 της Ε.Ε.Ρ. Μια μόνιμη σύνδεση υπάρχει πλέον σε επίπεδο IP στον server και συγκεκριμένα στο TG 20207 ( reflector) το οποίο όταν κληθεί με group call από DMR πομποδέκτη με πρόσβαση στο δίκτυο του Brandmeister βγάζει στο module B του XLX737 σε DStar (και σε όσα repeater / hot spot  είναι διασυνδεδεμένα επάνω του).

Το ίδιο συμβαίνει και ανάποδα, κάθε επικοινωνία στο module Β του XLX737 server που προέρχεται από repeater η hot spot που είναι συνδεδεμένο πάνω του μεταφέρεται στο reflector η Talk Group 20207. Η μετάφραση ανάμεσα DMR και DStar γίνεται μετά από την πρόσφατη υλοποίηση ενός transcoding server (μεταφραστή) που προστέθηκε στον XLX server στα γραφεία της Ε.Ε.Ρ. Αυτή την στιγμή υπάρχει ένα αμφίδρομο κανάλι μετάφρασης το οποίο θα αναβαθμιστεί σε τρία με την προσθήκη ενός επί πλέον dongle (DVStick33) με τον νέο χρόνο.