Την Τετάρτη 24/10/2012 έγινε επιτέλους απτή πραγματικότητα το όνειρο εκατοντάδων μελών της Ε.Ε.Ρ. τα τελευταία 35 χρόνια: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Ένωσης, ο Πρόεδρος Μανώλης Δαρκαδάκης SV1IW και ο Γενικός Γραμματέας Σωτήριος Βανικιώτης SV1HER υπέγραψαν το συμβόλαιο αγοράς των νέων μας γραφείων! Ο συνάδελφος Μάκης Ματζαρίδης SV1IZR απαθανάτισε τη στιγμή της υπογραφής. Στη φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά καθιστοί και όρθιοι συνεχόμενα) είναι οι: Συμβολαιογράφος κ. Κωφόπουλος, συμβολαιογράφος κ. Αλέξανδρος Καρανταλής, SV1IW, κ. Χρήστος Βενέτας (ο πωλητής), SV1HER, SV1GYG, SV1GE, κα Αθηνά Δαφνομήλη (XYL SV1HER), κ. Σταμάτης Πεπόνας (ο δικηγόρος μας).