Χρήση του Gateway SV1P μέσω g2_link

G2_link  over GATEWAY Software

Το g2_link είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα για το D-Star το οποίο τρέχει στον Υπολογιστή με το λογισμικό του Gateway σε περιβάλλον Linux (διανομή Centos).

Πέρα από την σηματοδοσία που κάνει για λόγους παρακολούθησης της κατάστασης  του Gateway και του συγχρονισμού του με όλα τα υπόλοιπα συστήματα, μπορεί να δημιουργήσει ένα αμφίδρομο link μεταξύ 2 συστημάτων D-Star ενώνοντας 2 συγκεκριμένες πόρτες, π.χ. την πόρτα Β του SV1P (423 MHz) και της πόρτας C του WA2GFD (144 MHz). Ακόμα  μπορεί να συνδέσει ένα σύστημα π.χ. την πόρτα Α του SV1P (1296 MHz)  με ένα reflector (πολλά D-Star συστήματα διασυνδεδεμένα) π.χ.  XRF073 κανάλι B η REF001 κανάλι C.

 Από την στιγμή που θα δημιουργηθεί το link κάθε εκπομπή προς το ένα σύστημα (πόρτα)  θα αναμεταδίδεται (ακούγεται) και στο άλλο. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες του κάθε συστήματος δεν χρειάζεται να βάλουν τίποτε το «ειδικό» στα διακριτικά του πομποδέκτη τους πέρα από όσα βάζουν για  την συνηθισμένη χρήση στον τοπικό τους επαναλήπτη (σύστημα D-Star). Οι reflectors λειτουργούν σαν ένα σύστημα διασυνδεδεμένων επαναληπτών με παγκόσμια η εθνική εμβέλεια και αναμεταδίδουν ότι ακούν από τα κατά τόπους συστήματα που έχουν συνδεθεί επάνω τους σε όλα τα υπόλοιπα.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν 3 ειδών  reflectors REF, XRF και DCS με πολλά κανάλια που πέρα από το  διακριτικό τους, χαρακτηρίζονται και με ένα γράμμα ακόμα που δεν έχει σχέση με τις πόρτες των τοπικών συστημάτων D-Star που χαρακτηρίζουν συχνότητες, αλλά προσδιορίζουν (για την ώρα), την ομιλούμενη γλώσσα προσφέροντας σημείο συνάντησης για Αγγλόφωνους, Γαλλόφωνους, Ισπανόφωνους ραδιοερασιτέχνες κ.λ.π. η την ομάδα η χώρα προέλεθσης των συνδεομένων.

Για να συνδέσει κανείς 2 συστήματα μεταξύ τους χρειάζεται η χρήση ορισμένων εντολών,  μετά την σύνδεση είναι σημαντικό να επαναφέρουμε το “Your Call” στο “CQCQCQ”  και το πεδίο “RPT2” να περιέχει το διακριτικό του τοπικού μας Gateway (SV1P   G), έτσι ώστε κάθε εκπομπή προς το τοπικό D-Star σύστημα να ακούγεται και στα διανσυδεδεμένα.

Για παράδειγμα για να συνδέσουμε την uhf πόρτα του SV1P με την shf πόρτα του GB3US βάζουμε τα εξής:

 Your Call         :GB3US_CL    (_=1 κενό)

 RPT1              :SV1P__B      (__=3 κενά)

 RPT2              :SV1P__G     (__=3 κενά)

Προσοχή: Μετά το χαρακτηριστικό φωνητικό μήνυμα ότι το απομακρυσμένο σύστημα έχει συνδεθεί στα Αγγλικά (remote system linked) η στα Ελληνικά (το απομακρυσμένο σύστημα συνδέθηκε) επαναφέρουμε το “Your Call” στο “CQCQCQ”. Απαιτείται επίσης προσοχή στο συνολικό μήκος των πεδίων σε όλες τις θέσεις διακριτικών που απαιτούν maximum 8 γραμμάτων.

 Your Call         :CQCQCQ

 RPT1              :SV1P__B     (__=3 κενά)

 RPT2              :SV1P__G     (__=3 κενά)

Για την αποσύνδεση αρκεί το γράμμα U στην 8η θέση του “Your Call”

 Your Call         : _______U      (_______=7 κενά)

 RPT1               :SV1P__B     (__=3 κενά)

 RPT2               :SV1P__G     (__=3 κενά)

Προσοχή: Μετά το χαρακτηριστικό φωνητικό μήνυμα ότι το απομακρυσμένο σύστημα έχει αποσυνδεθεί στα Αγγλικά (remote system unlinked)  η στα Ελληνικά (το απομακρυσμένο σύστημα αποσυνδέθηκε) επαναφέρουμε το “Your Call” στο “CQCQCQ”, η ότι άλλο πλέον θέλουμε.

Όλοι οι χρήστες του SV1P μπορούν να κάνουν χρήση των εντολών σύνδεσης και αποσύνδεσης ελεύθερα.

Μία άλλη δυνατότητα που δίνει το  g2_link  είναι η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας εισόδου  στο σύστημα όπου και αν βρίσκεται. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται D-Echo, σύμφωνα με αυτή εκπέμπετε ένα φωνητικό μήνυμα προς τον επαναλήπτη και αμέσως μετά ο επαναλήπτης αναμεταδίδει το μήνυμα επιτρέποντας σας να ελέγξετε, αν και πόσο καλά μπαίνετε.

Χρησιμοποιείστε τις εξης παραμέτρους:

 D-Echo στους 430 MHz (439.425)

 URCALL  = SV1P   E            το E (Echo) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 RPT1        = SV1P   B           το Β (πόρτα εισόδου) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 RPT2        = SV1P   G           το G (Gateway) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 MYCALL = SV1XXX                το διακριτικό σας.

 Voice mail

 URCALL  = SV1P  S0           Αποθήκευση μηνύματος
 RPT1        = SV1P   B           το Β (πόρτα εισόδου) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 RPT2        = SV1P   G           το G (Gateway) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 MYCALL = SV1XXX                το διακριτικό σας.

 URCALL  = SV1P  S0           Αποθήκευση μηνύματος

 URCALL  = SV1P  R0           Ακρόαση μηνύματος

 URCALL  = SV1P  C0           Καθαρισμός μηνύματος

 ID

 URCALL  = SV1P   I             Ανάκληση του διακριτικού του επαναλήπτη
 RPT1        = SV1P   B           το Β (πόρτα εισόδου) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 RPT2        = SV1P   G           το G (Gateway) πρέπει να είναι στην 8η θέση
 MYCALL = SV1XXX                το διακριτικό σας

Όλες οι εντολές μπορούν να λειτουργήσουν παραλείποντας το διακριτικό του επαναλήπτη από το πεδίο UR, προσοχή οι θέσεις πάντα παραμένουν 8.

simulcast:  use “XXNYYY  ” to simulcast to all modules