3B8/DF3XY : Mauritius Island

3B8/DF3XY : Mauritius Island

Ο Fabian, DF3XY θα είναι ενεργός από Mauritius Island, IOTA AF – 049, με το call 3B8/DF3XY.

Το 3B8/DF3XY θα είναι στον αέρα από 20 Μαϊου έως 2 Ιουνίου 2022 (holiday-style).

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 40, 30, 20m σε modes SSB, FT8.

QSL via DF3XY , direct or bureau.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org