3B8/OH1NA : Mauritius Island

3B8/OH1NA : Mauritius Island

Ο Timo, OH1NA θα είναι ενεργός από Mauritius Island, IOTA AF – 049, με το call 3B8/OH1NA.

Το 3B8/OH1NA θα είναι στον αέρα 25 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε CW, SSB, FT4, FT8.

QSL via LOTW, ClubLog OQRS

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org