3B8/OK6DJ : Mauritius Island

3B8/OK6DJ : Mauritius Island

Ο David, OK6DJ θα είναι ενεργός από Mauritius Island, IOTA AF – 049, με το call 3B8/OK6DJ.

Το 3B8/OK6DJ θα είναι στον αέρα 20 – 27 Φεβρουαρίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 40 έως 10m, σε mode CW και FT-8.

QSL viaOK6DJ, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org