3B8/OM5ZW : Mauritius Island

3B8/OM5ZW : Mauritius Island

Ο Lubo, OM5ZW θα είναι ενεργός από Mauritius Island, IOTA AF – 049, με το call 3B8/OM5ZW.

Το 3B8/OM5ZW θα είναι στον αέρα από 29 Απριλίου έως 6 Μαϊου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10m σε modes CW, SSB, RTTY, FT8.

QSL via LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org