3DA0LP - KINGDOM OF ESWATINI

3DA0LP – KINGDOM OF ESWATINI

Ο Lionel, ZS6DPL θα εκπέμψει από KINGDOM OF ESWATINI, με το διακριτικό κλήσης 3DA0LP.

Το 3DA0LP θα είναι στον αέρα από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2021.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via ZS6DPL

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org