4S7KKG : Sri Lanka

4S7KKG : Sri Lanka

Ο Peter, DC0KK θα εκπέμψει από  Sri Lanka, IOTA AS – 003, με το διακριτικό κλήσης 4S7KKG.

Το 4S7KKG  θα είναι στον αέρα από 2 έως 9 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε modes CW, Digi.

QSL via DC0KK , Bureau, OQRS ClubLog.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org