4U2U - United Nations Day

4U2U – United Nations Day

Μέλη του United Nations Contest DX Club 4U1A, θα εκπέμψουν με το διακριτικό κλήσης 4U2U.

Το 4U2U θα είναι στον αέρα από 10 έως 31 Οκτωβρίου 2021, για τον εορτασμό της International United Nations Day.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via UA3DX.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org