5H1IP - Zanzibar

5H1IP – Zanzibar 2021: Ο Gabor, HA3JB θα ενεργοποιήσει το διακριτικό κλήσης 5H1IP από το νησί Unguja στην Ζανζιβάρη, IOTA AF – 032.

Η περίοδος των εκπομπών είναι από 17 έως 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι Μπάντες εκπομπής είναι από 160μ έως 6μ.

Τα modes εκπομπής είναι CW, SSB, RTTY, FT8.

Το 5H1IP θα συμμετάσχει και στο CQ WW DX RTTY Contest 2021.

QSL via HA3JB, ClubLog OQRS.

DXpedition

Πηγή: dxn