5H3FM : Zanzibar

5H3FM : Zanzibar

Ο Ferdy, HB9DSP θα είναι ενεργός από Zanzibar, με το call 5H3FM.

To 5H3FM θα είναι στον αέρα από 21 έως 31 Ιανουαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 20, 15, 10m σε modes SSB, FT8.

QSL via HB9DSP, Bureau.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org