5UA99WS : Niger

5UA99WS : Niger

Ο Giorgio, IU5HWS θα εκπέμψει από Νιγηρία με το διακριτικό κλήσης 5UA99WS.

Το 5UA99WS θα είναι στον αέρα από 5 έως 20 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF

QSL via EA5GL.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org