5UA99WS : Niger

5UA99WS : Niger

Ο Giorgio, IU5HWS είναι ενεργός από Νιγηρία με το special call 5UA99WS.

Το 5UA99WS θα είναι στον αέρα από 1 Μαϊου έως 15 Ιουνίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 40 έως 10m σε modes SSB, FT8.

QSL via EA5GL.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org