5X1XA - Uganda

5X1XA – Uganda

Ο Alan, G3XAQ, θα εκπέμψει ξανά από Kampala, Uganda, με το διακριτικό κλήσης 5X1XA.

Το 5X1XA θα είναι στον αέρα από 7 έως 14 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via G3SWH, OQRS, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org