5X2I : Uganda

5X2I : Uganda

Ο Pista, HA5AO θα είναι ενεργός από Uganda με το call 5X2I.

Το 5X2I θα είναι στον αέρα από 24 Απριλίου έως 20 Μαϊου 2023.

Οι εκοπμπές θα γίνουν από 40 έως 10m σε modes CW, SSB, FT8.

QSL via OQRS on HA5AO website.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org