6ο BALKAN HF Contest 2019

 

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 από 13:00 UTC έως 17:00 UTC

 

Κανόνες

1. Διοργανωτής: FRR (the Romanian Radioamateurs Federation) για το 2019.
2. Συμμετέχοντες: Ραδιοερασιτέχνες από όλες τις Βαλκανικές χώρες με διακριτικά κλήσης: 4O, 5B, 9A, C4, E7, ER, H2, J4, LZ, P3, S5, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, YM, YO, YP, YQ, YR, YT, YU, Z3, Z6, ZA, ZC4.
3. Σκοπός: Η επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερων επαφών με ραδιοερασιτέχνες από τις Βαλκανικές χώρες (συμπεριλαμβανόμενων και των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών) με όσο το δυνατόν περισσότερα prefixes. (δες παρακάτω).
4. Ημερομηνίες και ώρες: Από 13:00 UTC έως 17:00 UTC την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.
5. Μπάντες: 3.5 MHz και 7 MHz ΠΡΟΣΟΧΗ εφαρμόζεται το 10 minutes rule (Δηλαδή μετά την πρώτη επαφή στην νέα μπάντα παραμένουμε εκεί για τουλάχιστον 10 λεπτά, μετά μπορούμε να αλλάξουμε πάλι μπάντα μπάντα).
6. Modes: CW, SSB, Mixed.
7. Κατηγορίες: Κατηγορία Α – Ισχύς μέχρι 500W και Κατηγορία Β – Ισχύς μέχρι 10W (QRP), οι συμμετέχοντες στην Κατηγορία Β μετά το διακριτικό τους ανακοινώνουν /QRP (π.χ. SZ1SV/QRP).
8. Exchange: CW – RST report και τον αριθμό επαφής (π.χ. 599012), SSB – RS report και τον αριθμό επαφής (π.χ. 59012). Σε κάθε αλλαγή μπάντας ή mode η ακολουθία του αριθμού επαφής συνεχίζεται.
9. Multipliers: Ξεχωριστά για κάθε μπάντα ο αριθμός των Βαλκανικών prefixes με τα οποία έγινε επαφή και διαφέρει ως προς τα τρία πρώτα σημεία (π.χ. LZ6, LZ7, SV3, SV4, Z31, Z32, TA1, TA2 κ.λ.π. είναι διαφορετικά multipliers, αλλά το SZ1SV και το SZ1A μετράνε ως SZ1,  Συμμετέχοντες από περιοχή με διαφορετικό prefix από το κανονικό μετράνε με αυτό το prefix (π.χ. SV1/SV5DKL μετράει ως SV1 κ.λ.π.)
10. Επιτρεπόμενες επαφές: Μία και μόνο μία επαφή με τον ίδιο σταθμό στην ίδια μπάντα μετράει ως σωστή ανεξαρτήτως mode (π.χ. ο LZ6Y κάνει μία επαφή με τον ZA1RE στα 7 MHz / CW, οποιαδήποτε άλλη επαφή μεταξύ τους στην ίδια μπάντα έστω και με διαφορετικό mode (SSB) δεν μετράει σαν δεύτερη επαφή στα 7 MHz. Για να μετρήσεις δεύτερη επαφή μεταξύ τους αυτή πρέπει να γίνει σε οποιοδήποτε mode μόνο στα 3.5 MHz.
11. Πόντοι: Κάθε επαφή με σταθμό της κατηγορίας Α βαθμολογείται με 1 πόντο και κάθε επαφή με σταθμό της κατηγορίας Β (QRP) με 2 πόντους. Επαναλαμβανόμενες επαφές με τον ίδιο σταθμό στην ίδια μπάντα βαθμολογούνται με 0 πόντους. Επίσης επαφές με μεγαλύτερη διαφορά από 5 λεπτά από τον πραγματικό χρόνο βαθμολογούνται με 0 πόντους.
12. Τελικό σκορ: Το τελικό σκορ και για τις δύο κατηγορίες είναι:
α. Σύνολο των πόντων των επαφών των 3.5 MHz αφού προστεθούν και τα multiplier των 3.5 MHz. (αποτέλεσμα Α)
β. Σύνολο των πόντων των επαφών των 7 MHz αφού προστεθούν και τα multiplier των 7 MHz. (αποτέλεσμα Β)
γ. Σύνολο του Α+Β
(Παράδειγμα: ο Z32TY έχει επαφές με 20 σταθμούς στα 3.5 MHz, 3 από αυτούς QRP και συνολικά 15 prefixes, επίσης έχει επαφές με 25 σταθμούς στα 7 MHz, 5 από αυτούς QRP, και συνολικά 18 prefixes, το τελικό του σκορ θα είναι (17+6)x15 + (20+10)x18 = 345+540 = 885 πόντοι).
13. Κατάταξη: Ξεχωριστά για την κατηγορία Α και την κατηγορία Β. Δεν θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά ως κατηγορίες τα modes που χρησιμοποιήθηκαν.
14. Υποβολή ημερολογίων: Οι καταχωρημένες ώρες των επαφών πρέπει να είναι σε UTC (GMT). Τα ημερολόγια θα είναι μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή Cabrillo.
15. Βραβεία: Οι πρώτοι έξη (6) συμμετέχοντες στην κατηγορία Α και πρώτοι τρείς (3) στην κατηγορία Β καθώς και ο πρώτος σε κάθε χώρα θα βραβευτούν με ειδική πλακέτα.

Επιτροπή Διαγωνισμών και Βραβείων Ε.Ε.Ρ.