6W7/ON4AVT - Warang Senegal

6W7/ON4AVT – Warang Senegal

Ο Willy, ON4AVT, θα εκπέμψει από Warang, Senegal, με το διακριτικό κλήσης 6W7/ON4AVT.

Το 6W7/ON4AVT θα είναι στον αέρα από 6 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10μ και στον QO – 100 Sat σε modes SSB, Digi.

QSL via ON4AVT, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org