7O8AD - 7O8AE : Socotra Island

7O8AD – 7O8AE : Socotra Island

Οι Ken, LA7GIA και Shani, HA5DDX θα είναι ενεργοί από Socotra Island, Yemen, IOTA AF – 028, με τα call 7O8AD και 7O8AE.

Τα 7O8AD και 7O8AE θα είναι στον αέρα από 2 έως 16 Νοεμβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF, σε modes CW, SSB, FT8.

QSL via M0OXO, LOTW, ClubLog.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org