7P8WW : Lesotho

7P8WW : Lesotho

Ο Yuris, YL2GM θα είναι ενεργός από Lesotho με το call 7P8WW.

Το 7P8WW θα είναι στον αέρα από 26 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m σε modes CW, SSB, Digi.

Η Ομάδα του 7P8WW

QSL via YL2GM .

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org