8Q7KB : Meedhupparu Island

8Q7KB : Meedhupparu Island

Ο Kasimir, DL2SBY θα είναι ενεργός από Meedhupparu Island, Maldives, IOTA AS – 013, με το call 8Q7KB.

Το 8Q7KB θα είναι στον αέρα από 27 Απριλίου έως 7 Μαϊου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 6m σε modes CW, SSB, Digi.

QSL via DL2SBY direct, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org