9G5XA : Ghana

9G5XA : Ghana

Ο Alan, G3XAQ θα είναι ενεργός από Ghana με το call 9G5XA.

Το 9G5XA θα είναι στον αέρα από 1 έως 14 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε mode CW, με συμμετοχή στο BERU Contest, 11 – 12 Μαρτίου 2023.

QSL via G3SWH, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org