9L5M : Sierra Leone

9L5M : Sierra Leone

Ο Sabu, M0KRI θα είναι ενεργός από Sierra Leone, με το call 9L5M.

Το 9L5M θα είναι στον αέρα από 23 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 6m σε modes CW, SSB, FT8 και πιθανώς σε QO-100.

QSL via G3SVK.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org