9N7WE - 9N7CI : Nepal

9N7WE – 9N7CI : Nepal

Ο Janusz SP9FIH και ο Leszek SP6CIK είναι ενεργοί από Nepal με τα calls 9N7WE και 9N7CI αντίστοιχα.

Τα 9N7WE και 9N7CI θα είναι στον αέρα από 25 Απριλίου (Δεν έχουν ενημερώσει για τη λήξη της DXpedition).

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 40, 30, 17, 15, 12, 10, 6m.

QSL info:
9N7WE via SP9FIH , ClubLog OQRS, LOTW.
9N7CI via SP6CIK , ClubLog OQRS, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org