9U5R : Burundi

9U5R : Burundi

Η Elvira, IV3FSG θα είναι ενεργή από Burundi, με το call 9U5R.

Το 9U5R θα είναι στον αέρα από 4 έως 27 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via IK2DUW direct, ClubLog, HRD Log.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org