A52AA : Bhutan

A52AA : Bhutan

Ο Abie, AB1F θα είναι ενεργός από Bhutan, με το call A52AA.

Το A52AA θα είναι στον αέρα από 19 έως 27 Οκτωβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 40, 20, 15, 10m, σε mode SSB.

QSL via AB1F, LOTW, eQSL, QRZ com Log Book, HamLog.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org