A52CC - Bhutan

A52CC – Bhutan

Ο Peter, G4ENL εκπέμπει από Bhutan με το διακριτικό κλήσης A52CC.

Το A52CC θα είναι στον αέρα από 19 Νοεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2021.

Οι εκπομπές θα γίνουν απο 80 έως 6μ σε modes SSB, FT8.

QSL via N4GNR direct.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org