A52P A52CI : Bhutan

A52P A52CI : Bhutan

Ο  Janusz, SP9FIH και ο Leszek, SP6CIK θα είναι ενεργοί από Bhutan, με τα call A52P και A52CI αντίστοιχα.

Τα A52P A52CI θα είναι στον αέρα 19 Απριλίου – 4 Μαϊου 2024

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via ClubLog OQRS, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org