Αίτηση υποψηφιότητας για Εφορευτική Επιτροπή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ.