Αίτηση συμμετοχής στην διαδικτυακή κοπή πίτας της Ε.Ε.Ρ.