Αίτηση συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ.